Konsultationer

Innehållet i mina konsultationer och de behandlingsupplägg som de resulterar i bygger på Paleo Institutes evolutions- och funktionsmedicinska kost-, närings-, tränings- och livsstilsprinciper. Dessa utgör ett bra komplement till traditionella skolmedicinska råd. Konsultationen äger rum på min mottagning på Hälsopilen i Linköping.

Jag erbjuder Kost- och livsstilskonsultationer samt Funktionsmedicinska konsultationer.
Nedan ser du vad som skiljer dem åt. Är du osäker på vilken du ska boka är du välkommen att kontakta mig via telefon eller mejl.

Observera att mina konsultationer inte ersätter sjukvård, läkemedel eller direktiv från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Råden från mig betonar hur du kan skräddarsy dina livsstilsvanor och ska ses som komplement till skolmedicinska råd.

Kost- och livsstilskonsultation

Tjänsten vänder sig till dig som har svårt att gå ner i vikt eller gå upp i vikt. Och/eller till dig som vill förebygga sjukdomar, balansera kroppen, stötta kroppsliga funktioner, optimera välmåendet och maximera din fysiska och/eller mentala potential. Den vänder sig också till dig som vill ha hjälp med din motivation till att finna nya livsstilsvanor, till att bryta gamla mönster och få stöd för förändringsarbetet.
En kost- och livsstilskonsultation ger dig de bästa individuellt skräddarsydda råden.

Funktionsmedicinsk konsultation

Denna tjänst vänder sig till dig som vill ha hjälp med att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa och utifrån detta finna ett lämpligt behandlingsupplägg. Konsultationens syfte är att ge dig de bästa och individuellt skräddarsydda råden för att helt eller delvis läka kroniska sjukdomar med fokus på mag-tarmbesvär, trötthet och inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar.
Ett funktionsmedicinskt åtgärdspaket bygger på att du har motivationen att själv vara delaktig och aktiv i läkningsprocessen.
För ett framgångsrikt åtgärdspaket krävs ofta ett eller flera labbtester som komplement till hälsoenkät och samtal. Du måste därför vara förbertedd på att det mellan träff 1 och 2 kan tillkomma kostnader för dessa tester. Ibland kan det vara uppenbart redan när jag läser din hälsoenkät att något/några tester är nödvändiga. I dessa fall kontaktar jag dig och föreslår att du gör dessa tester redan före träff 1, vilket betyder att tidpunkten för besök 1 måste flyttas fram. De tester som kan vara aktuella ser du HÄR (jag säljer dessa tester till självkostnadspris och är alltså inget jag ekonomiskt tjänar på).
Ett framgångsrikt åtgärdspaket förutsätter följande:
-Du är intresserade av att upptäcka den underliggande orsaken till dina problem, snarare än att bara dämpa symptom.
- Du har inställningen att det är du själv och inte doktorn som skall fixa din hälsa.
- Du kan tänka sig att spela en aktiv roll i din egen läkningsprocess.
- Du är villig att utföra de labbtester som är nödvändiga för ett framgångsrikt åtgärdspaket.
- Du är villig att arbeta långsiktigt för att stödja hälsa och välbefinnande.

Mer om funktionsmedicin kan du läsa HÄR.


SÅ HÄR GÖR DU

1. Välj paket här nedan
2. Boka tid i min webbaserade kalender (klicka på ”BOKNING”).
3. Betala för tjänsten i webbshopen i den webbaserade kalendern (eftersom mitt arbete börjar när hälsodeklarationen är ifylld krävs förskottsbetalning). OBS! Om du bokar mer än två veckor framåt kan du inte betala vid bokningen. Du får då ett mejl två veckor innan bokad tid med betalningsinformation. 
4. Fyll i den webbaserade hälsodeklarationen ”mellan” (nedan) senast 3 dagar före bokad kost- och livsstilskonsultation
 (vid konsultation för par fyller man i var sin hälsodeklaration) och hälsodeklaration ”stor” minst 7 dagar före bokad Funktionsmedicinsk konsultation.

Observera att mina konsultationer inte ersätter sjukvård, läkemedel eller direktiv från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Råden från mig betonar hur du kan skräddarsy dina livsstilsvanor och ska ses som komplement till skolmedicinska råd.  

           tl_files/bilder/Haelsoenkaet mellan.jpg                   tl_files/bilder/Haelsoenkaet stor.jpg

 OBS! 

I näst sista rutan (Namn på din certifierade Paleo Institute – rådgivare) skriver du
”Tommy Kärrman” och ditt personnummer samt den betalningskod du fått från Klarna.
Mitt arbete börjar när jag öppnar din hälsdeklaration och då aktiverar jag betalningen.

I sista rutan (E-postadress till din certifierade Paleo Institute – rådgivare) skriver du ”tommy@komiform.se”.
Glöm inte att klicka på ”Skicka” när du fått meddelandet ”Tack för din medverkan”.

 

MINA KONSULTATIONSPAKET

Du kan boka en konsultation hos mig enskilt eller om ni är ett par. Jag erbjuder 3 olika paket:

1. Kost- och livsstilskonsultation enskild, 2 400 kr.
2. Kost- och livsstilskonsultation par, 3 200 kr.
3. Funktionsmedicinsk konsultation enskild, 3 200:-

I alla paket ingår webbaserad hälsodeklaration och hälsopärm med full dokumentation om kost-, närings- och träningsråd. Även 2 st kroppsanalysvägningar är inkluderat i alla paket.

1. Kost- och livsstilskonsultation enskild, 2 400 kr.

Första besöket 90 - 120 min, andra besöket 45 - 60 minuter efter cirka 6-12 veckor

I konsultationen ingår två träffar med cirka 6 - 12 veckors mellanrum mellan träffarna. Du får fylla i en gedigen hälsodeklaration som kartlägger livsstilsvanor, bakgrund, sjukdomshistoria och målsättning. Under den första träffen går vi igenom hur du på bästa sätt kan nå din målbild med hjälp av mat, näring/kosttillskott och andra livsstilsåtgärder. Du erhåller ett väldokumenterat kost- och näringsprogram i din personliga hälsopärm som du enkelt kan använda för att följa upp och utvärdera resultatet.
Den andra träffen syftar till att följa upp, komplettera och eventuellt korrigera de verktyg som första träffen resulterade i.
Mellan träffarna har jag begränsad möjlighet att svara på frågor.
Efter träff två kan du boka ytterligare träffar. Du betalar då valfritt i förskott eller vid besöket. Du kan även köpa klippkort på flera träffar.

2. Kost- och livsstilskonsultation par, 3 200 kr.

Första besöket 120 - 150 min, andra besöket 60 - 90 minuter efter cirka 6-12 veckor.

Tjänsten vänder sig till sammanboende par där en eller båda har samma problematik som i paket 1.
Upplägget är det samma som i paket 1 men med mer avsatt tid för konsultationen. Utöver det som beskrivs i paket 1 syftar konsultationen till att hitta en lösning som fungerar för båda parter och som inte krånglar till vardagen. Båda erhåller var sin personlig hälsopärm.

3. Funktionsmedicinsk konsultation enskild, 3 200:-

Första besöket 90 - 120 min, andra besöket 45 - 60 minuter efter cirka 6-12 veckor

I konsultationen ingår två träffar med cirka 6 - 12 veckors mellanrum mellan träffarna. Du får fylla i en gedigen hälsodeklaration som kartlägger livsstilsvanor, bakgrund, sjukdomshistoria och målsättning. Under den första träffen ges du möjlighet att i lugn och ro berätta din historia. Jag ställer kompletterande frågor. Vi går igenom eventuella labbtester som utförts före träff 1. Vi sammanställer hur du med hjälp av mat, näring/kosttillskott och andra livsstilsåtgärder ska kunna läka din sjukdom. Du erhåller ett väldokumenterat kost- och näringsprogram i din personliga hälsopärm som du enkelt kan använda för att följa upp och utvärdera resultatet.
Den andra träffen syftar till att följa upp, komplettera och eventuellt korrigera de verktyg som första träffen resulterade i. Eventuella labbtester som utförts mellan träff 1 och 2 gås igenom och behandlingsupplägget justeras efter vad testresultaten påvisar.
Mellan träffarna har jag begränsad möjlighet att svara på frågor.
Efter träff två kan du boka ytterligare träffar. Du betalar då valfritt i förskott eller vid besöket. Du kan även köpa klippkort på flera träffar.

Eventuella efterföljande träffar (trätt 3 och framåt):

Efterföljande träffar Kost- och livsstilskonsultation:
Avstämning/uppföljning, 45-60 min:                                                                  800:-

Efterföljande träffar Funktionsmedicinsk konsultation:
Avstämning/Uppföljning, ev genomgång av nya tester, 45-60 min:            1000:-